Καταγραφή ΑΠΘ από την ομάδα προσβασιμότητας


Στα πλαίσια της δράσης της ομάδας αποτυπώθηκε μεγάλο πρόβλημα προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία στο χώρο της πανεπιστημιούπολης. Έγινε καταγραφή όλων των χώρων και των κτιριακών εγκαταστάσεων του Α.Π.Θ και διαπιστώθηκε ύστερα από επιτόπια έρευνα μια απαράδεκτη κατάσταση με πολλές ελλείψεις και κακοτεχνίες όσον αφορά στην αρχιτεκτονική μελέτη και κτιριακή δομή – διαμόρφωση των χώρων του πανεπιστημίου. Κάποια παραδείγματα είναι: έλλειψη αναβατορίων, αναπηρικές τουαλέτες που όταν υπάρχουν είτε είναι κλειδωμένες ή λειτουργούν ως αποθήκες και η μη μέριμνα για ράμπες στους εξωτερικούς χώρους της πανεπιστημιούπολης.Η συγκεκριμένη κινητοποίηση δεν είχε ως μόνο στόχο της την απλή καταγραφή της τραγικής κατάστασης που επικρατεί, αλλά την άμεση παρουσίαση των προβλημάτων με μία αναλυτική έκθεση, η οποία παραδόθηκε στις πρυτανικές αρχές του πανεπιστημίου τον Ιούλιο του 2009 απαιτώντας να δοθεί λύση σε κάθε πρόβλημα προσβασιμότητας. Επίσης, το Δεκέμβριο του 2009 οργανώθηκε μια εβδομάδα ενημέρωσης της πανεπιστημιακής κοινότητας που στόχευε στην προώθηση της συζήτησης για το ζήτημα της πρόσβασης στο πανεπιστήμιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου